Försäkring

Om ditt djur är försäkrat hos Lokal Tapiola eller Agria behöver du endast betala försäkringens självrisk vid veterinärbesöket. Denna tjänst erbjuder Lokal Tapiola under vardagar kl 9-17 och Agria 9-16.30. För att kunna utföra direktersättningsservicen behöver vi ert försäkringsnummer, därför är det viktigt att du har det tillgängligt vid klinikbesöket. På www.tapiola.fi och www.agria.fi hittar du mer information om direktersättningen.