Operationer

- Djuret ska inte äta 10-12 timmar före ingreppet, men får dricka vatten.

- Tvätta patienten en till två dagar före ingreppet, detta för att minska risken för infektioner.

- Säg till personalen om ditt djur har några andra hälsoproblem som inte har med operationen att göra men eventuellt kan påverka medicinering och narkos.

- Meddela också om ditt djur har någon form av permanent medicinering.